Loading...

MAAILMANTALOUDEN MINOTAUROS

MAAILMANTALOUDEN MINOTAUROSScreen Shot 2014-08-22 at 12.03.50 PM

Alkuteos
The Global Minotaur. America, the True Origins of the Financial Crisis and the Future of the World Economy
Suomentanut
Laurila Hannu ja työryhmä

Maailmantalouden Minotauros -kirjassaan Yanis Varoufakis esittää tulkintansa kansainvälisestä finanssikriisistä ja sen syistä. Varoufakisin kirja on selitys siitä, miten maailma on yhteiskunnallis-taloudellisten ja historiallisten tapahtumien kautta muovautunut nykyisenkaltaiseksi.

Varoufakisin keskeisin väite on, ettei nykyistä talouslamaa tulisi selittää taloustieteilijöiden perinteisesti esittämien syiden avulla. Syyksi Varoufakis esittää vuoden 1929 Suuren laman liikkeelle paneman, varsinaisesti vasta 1970-luvulla syntyneen kansainvälisen järjestelmän, jossa suuri osa maailman varallisuudesta päätyi Wall Streetin pörssipelureille. Näistä rahavirroista kasvoi koko maailmaa hallitseva voima, joka on syntynsä jälkeen värisyttänyt valtioiden talouksia ympäri maailmaa jo ennen nykyistä ennennäkemättömän laajaa kriisiä. Varoufakis kutsuu näitä valtioiden ja keskuspankkien talouskuripolitiikkaan yhä vaikuttavia voimia kreikkalaisen mytologian pedon mukaan Minotaurokseksi, ja saman ilmiön hän esittää aiheuttaneen myös Yhdysvaltojen ja Kiinan valuuttakurssitörmäyksen. Minotauros syntyi uusliberalismin aikakaudella, ja sen tarkoitus oli alistaa koko maailma Yhdysvaltojen rahoitussektorin ikeeseen.

Varoufakisin teos poikkeaa muista taloustieteen esityksistä, sillä provosoivaksikin kutsuttu kirja esittää ennenkuulumattoman kuvauksen Euroopan unionin historiasta ja selittää kansantajuisesti keskuspankkien perusperiaatteet. Varoufakisin teos on siksi myös hyvin ajankohtainen. Varoufakis suhtautuu talouskriisiin kriittisesti sekä analyyttisesti. Lisäksi hänellä on esittää suosituksia toimenpiteistä, joilla maailmantaloutta voidaan estää ajautumasta entistä hallitsemattomampaan tilaan.

Yanis Varoufakis on kreikkalaisyntyinen, nykyisin Amerikassa asuva taloustieteen professori.

Asiasanat:
kansainvälinen talous
poliittinen talous
taloudelliset kriisit
talouspolitiikka
taloustiede

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information