«Δημιουργήσατε εντάσεις με το ύφος και την αγένειά σας…»