«Εξαιτίας των δικών σας χειρισμών χάθηκαν περίπου 12 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ»