«Η ανυπαρξία προτάσεων από την πλευρά σας οδήγησε στο αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης»