Εξωτερική πολιτική και υδρογονάνθρακες – Συνέντευξη στο ONE