Ο καπιταλισμός αυτο-υπονομεύεται. Τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους & το μέλλον;